Uw voordelen bij een gunstige audit autocontrolesysteem
Ontdek hier hoe Quality Control u begeleidt !

 

Quality Control

Quality Control
Controleert de kwaliteit van producten en processen. Wij doen dit objectief, onafhankelijk en met een strenge kwaliteitstoets.

Quality Control is een onafhankelijke derde met ISO/IEC 17020:2012 accreditatie (type A) die “third party” certificatie uitvoert.

Quality Control
biedt u een waaier aan services aan die we in partnership met u transparant en operationeel doortastend uitvoeren.
Inspecties, (momentopnames) kunnen leiden tot attestering.
Audits (procescontroles) kunnen leiden tot certificering, kwaliteitslabels.
Stalen kunnen eveneens worden genomen.

Quality Control
beschikt over een ongekende expertise in de voedingssector. We gaan zeker ook in op vragen uit andere sectoren die werken rond gezondheid en het algemeen welzijn van mens, dier en hun leefomgeving. Neem gerust contact op met uw vraag !

Quality Control
is een huis van vertrouwen. We spelen graag in op uw specifieke vraag met ons flexibel team en een netwerk van externe experten ! Onze jarenlange expertise en know how rond kwaliteitscontroles en kwaliteitslabels leidt tot duurzame relaties met klanten.

Quality Control
hanteert voor zijn controles de minimale wettelijke vereisten. Zo voert Quality Control in dit kader audits autocontrole uit in opdracht van het FAVV: het autocontrolesysteem (ACS), de risico-analyse, de traceerbaarheid en de meldingsplicht worden gecontroleerd in het kader van de voedselveiligheid.
U kan ook kiezen voor strengere en/of zelf opgelegde kwaliteitsvereisten die recht geven op het Quality Control meerwaarde logo. Deze meerwaarde kan te maken hebben met duurzaamheid, kwaliteit, managementsystemen, …

Historiek
Al op het einde van de jaren ’40, begin ’50, waren enkele vooruitstrevende producenten sterk begaan met de kwaliteit van hun producten. Zij lieten hun producten onderzoeken en testen door wetenschappers verbonden aan de Gentse Rijksuniversiteit en vroegen hen om een deskundig en onpartijdig oordeel over hun producten. Uit deze intensieve contacten en de bekommernis om kwaliteitsproducten af te leveren, groeide de idee om het geheel van de geleverde inspanningen naar de buitenwereld toe te vertalen onder de vorm van een symbool.
De kwaliteitsidee ‘Quality Control’ was geboren.
De nodige structuren werden opgezet; procedures werden vastgelegd en uitgewerkt. Op 5 mei 1952 werd een coöperatieve vennootschap opgericht om de doelstellingen te verwezenlijken. Al vlug werd duidelijk dat de doelgroep van het initiatief, de eindverbruiker, bij het overleg diende betrokken te worden.
Ook de overheid en de distributiesector betoonden hun sympathie voor het initiatief en traden als waarnemer tot de vereniging toe. Quality Control vormde zo een platform waarop de diverse economische partners met elkaar in overleg konden treden.